Gastop Hájek - Inženýrské sítě

Funkcí inženýrských sítí je vytvářet neviditelné páteře moderních sídlišť. Všude tam, kde žijí nebo pracují lidé, je třeba zajistit vodu, elektřinu či plyn a další podstatná média současnosti, k jejich přenosu slouží právě inženýrské sítě.

Zaměřujeme se na síťování vody, plynu a veřejného osvětlení. K výstavbě inženýrských sítí jsou používány moderní materiály a technologie, které zaručují nejen pochopitelné splnění technických požadavků, ale zároveň se zásadně podílejí na jejich dlouhé životnosti.

Realizujeme nejen nové projekty inženýrských sítí, ale také jejich rekonstrukci, samozřejmě s ohledem na to, aby přerušení dodávek médií sužovalo jejich dotčené odběratele co nejkratší dobu. Dobře si totiž uvědomujeme, že zodpovědnost stavební firmy je nejen stavbu zrealizovat, ale také respektovat veškeré okolnosti, které ji mohou doprovázet.

Našim zákazníkům nabízíme kompletní služby v oblasti rozvodů vody, topení, plynu a kanalizace. Naše služby obsahují přípravu, návrh a plánovaní prací, výstavbu a uvedení do provozu. Pro výstavbu potrubí používáme pouze kvalitní materiály.

Navrhneme Vám kanalizační stoky, dešťové kanalizace, přečerpávací stanice, podtlakové tlakové a gravitační kanalizace, čistírnu odpadních vod, kompletní rozvody vody (až po přípojku), plynovody a jiné.