Gastop Hájek - plyn - rozvody plynu - plynařské práce

Přípojky z HUP do objektu provádíme dle projektové dokumentace, včetně regulátoru plynu, potrubí je plastové nebo ocelové. V objektu provádíme rozvod plynu od plynoměru až ke spotřebičům z ocelového nebo měděného potrubí. Při instalacích je samozřejmostí kompletní dodávka.

Dodáváme a montujeme plynové horkovzdušné jednotky do hal, skladů a dílen, provádíme připojování a výměny plynových spotřebičů - kotle, sporáky, topidla, ohřívače, za nové včetně případného odvozu starého spotřebiče. Samozřejmostí je vypracování revizní a tlakové zprávy. Nově instalované plynové spotřebiče vám uvedeme do provozu, seřídíme.

Přípojky z HUP do objektu provádíme dle projektové dokumentace, včetně regulátoru plynu, potrubí je plastové nebo ocelové. V objektu provádíme rozvod plynu od plynoměru až ke spotřebičům z ocelového nebo měděného potrubí. Při instalacích je samozřejmostí kompletní dodávka.

Provádíme rozvody plynu od HUP v objektech k jednotlivým odběrným místům z ocelových trubek včetně nátěru případně z trubek měděných. Součástí rozvodů montujeme veškeré potřebné armatury a prvky. Provádíme úkony nutné k zprovoznění plynovodu – odvzdušnění, zkoušky aj. Rozvody plynu provádíme dle platné vyhlášky. Rozvody plynu jsou vyhrazeným technickým zařízením, proto na provedené rozvody zajišťujeme potřebnou revizi.

Provádíme nejrůznější práce související s opravami a rekonstrukcí plynu. Výměnu starých rozvodů za nové vyhovující novým předpisům, výměnu plynových zařízení, rekonstrukce rozvodů stoupaček.Práce spojené s rozvody plynu provádíme v bytech, rodinných a bytových domech, ve firmách či průmyslových objektech.