Gastop Hájek - Zemní, výkopové a stavební práce, kontejnerová doprava

S naším strojovým parkem zemních strojů a nákladních automobilů Vám rádi pomůžeme s výkopovými pracemi.

S prováděním zemních prací a výkopových prací máme dlouholeté zkušenosti. Věříme v sílu dobrého jména, proto jsme spolehliví a pečliví. Při realizaci prací dbáme především na kvalitu prováděných prací. Svým zákazníkům se snažíme vyhovět, a to nejen různorodostí vykonávaných prací, ale i příznivou cenou.

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce, jako jsou výkopy základů, přípravné práce pro stavby, terénní úpravy a v neposlední řadě také nakládka a odvoz zeminy. Naše firma disponuje několika specializovanými stroji, díky kterým jsme schopni provést práce i ve stižených terénních podmínkách. Při realizaci zemních prací využíváme výhradně vlastní techniku, a proto nejsme závislí na různých subdodavatelích. Tímto jsme schopni výrazně zkrátit termín zakázek.

Komplexní dodávky zemních prací jak pro malé, tak velké stavebníky:

 • strojní výkopové práce

 • základy rodinných domů komplet, výkopy základů

 • inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace)

 • vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, drenáže

 • výkopy rýh a hloubení jam

 • komunikace asfaltové, recyklátové, štěrkové

 • úpravy a opravy komunikací

 • sejmutí ornice, rozprostření ornice, zahrnovací práce

 • modelace terénu, hrubé a čisté terénní úpravy

 • jímky betonové, plastové komplet

 • hloubení bazénů, jezírek, sklepů, čištění nádrží

 • demolice objektů, bourací práce

 • nakládací a manipulační práce

 • doprava a odvoz materiálu

 • Kontejnerová doprava 7t a 5 t vozidlem DAF 45.220

Díky naší různorodé technice jsme schopni provést zemní práce v jakémkoliv rozsahu. Jedná se především o hrubé terénní práce, velkoobjemové přepravy zeminy, skrývkové práce atd. Jsme schopni realizovat náročné zakázky ve ztíženém prostředí s vlastním odborným dozorem. Naši stavební technici disponují zkušenostmi s vedením rozsáhlých staveb a jsou schopni řídit mnoho stavebních procesů na jednom staveništi.

Ceník zemních prací Ceník AutodopravyCeník odvozu kontejneru
Traktorbagr Volvo BL 71 – 1hod / 750.-kč Nákladní doprava LIAZ sklápěč 10t – 1km / 26.-kč 7t včetně poplatku za skládkovné - 1050.- kč
Traktorbagr Stern 35RN - 1 hod/ 500.-kč Dodávka Peugeot 3,5t - 1km/ 10.-kč 5t včetně poplatku za skládkovné - 750.-kč
Nebo sazba za 1m3 dle sazebníku DAF 45.220 - 1km / 25.-kč ( doprava stavebního materiálu ,uhlí, dřeva, atd.) cena za odvoz ( doprava) do 10 km - 500.-kč
Pronájem DAF 45 .220 - 1hod. / 450.-kč ( odvoz pod bagrem atd. ) každý další km / 25.-kč
Pronájem kontejneru na 1 den / 100.-kč