Gastop Hájek - Reference stavebních prací

Zakázka Investor Cena díla

Rekonstrukce kotelny a UT , vodoinstalace v Kulturním domě v Kunštátě

Investor : Město Kunštát , starosta Ing. Alois Dobeš – tel.737256967 r.2000

423 632.-kč

22 Bytových jednotek na ul. Nová – vodoinstalace ,UT, kotelna

Investor : město Kunštát , starosta Ing. Alois Dobeš – tel.737256967 r.2000

297 300.-kč

Vytápění , vodoinstalace – Výrobní hala f. Láník Boskovice

Investor : STAVKOM spol. s.r.o., Boskovice , Radek Kala - tel. 602783587 r.2009

863 330.-kč

Vytápění ,kotelna, vodoinstalace – Kulturního domu – obecní úřad v Chudčicích

Investor : obec Chudčice , starosta Josef Kalus – tel. 549420107 r.2011

313 822.-kč

Rekonstrukce kotelny , vodoinstalace provozovny ČEPRO a.s. – Střelice

Investor: ČEPRO a.s. , Technik správy budov : p. Trávníček – tel. 547239412 r.2011

476 541.-kč

Vybudování kotelny 88kW včetně prodloužení STL plynovodu a přípojky - pro Kasárna Dukelských hrdinů Rakovník :

Investor : AS-PO , Podbabská 1589/1, Praha : Ing. Beňo – tel.602 106090 Podzim 2012

758 996.-kč

Výměna vodoinstalace v BD U Kasáren 1264-1268 v Jeseníku – Správa majetku města Jeseník .

Investor: SMM.příspěvková organizace Jeseník : Jiří Novák – tel. 733739929

277 711.-kč

Nová výrobní hala f.VUES Brno , ul. Jarní 44

Montáže vodoinstalace, kanalizace splašková, dešťová včetně přípojek , ústřední topení včetně zemního před izolovaného potrubí UT , ostatní stavební práce . Investor : VUES Brno , stavební dozor : Marek Sláma -tel . 736731875

1 566 111.-kč

Plynofikace budovy N v areálu f. KAMPOS Kuřim

Montáž plynoistalace včetně spotřebičů ( Robur , kondenzační kotel ) Investor : Kampos s.r.o. , Blanenská 355 , Kuřim zástupce :Pavlíček mob. 606553822

248 836.-kč

Inženýrské sítě pro výstavbu RD v Obci Štarnov – vodovod , kanalizace, tlaková kanalizace, přečerpávací jímka , STL plynovod

Investor – obec Štarnov ,Ing .S. Nikl- tel . 585 389 513 - Podzim 2007

2 560 300.-kč

ČOV a tlaková kanalizace , přečerpávací jímka, vodovod – VZ Rančířov -Jihlava , Správa vojenského bytového fondu Praha

M. Čapek – tel. 973213301 - Podzim 2008

1 180 511 .-kč

Rekonstrukce vodovodu a přípojek v obci Voděrady

Investor : obec Voděrady – m. Opluštil t.516 472 428 - Jaro 2009

1 953 587.-kč

Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu RD v obci Hlubočky – NTL plynovod a 36 přípojek

Investor : obec Hlubočky- t.724 521 264 - Jaro – léto 2010

2 580 000.-kč

Prodloužení inženýrských sítí pro RD v obci Drnovice

Vodovod PE 110 , Kanalizace DN 300, STL plynovod PE63 Investor : obec Drnovice , Ing.Petr Vrbka – t. 603 564 215 - Jaro 2011

366 280.-kč

Přeložka a rekonstrukce vodovodu DN LT150 a DN LT 250 , PE 280 v Obci Střelice u Brna

Ivestor : Obec Střelice , TDI p. Antoš , p. Horák tel.602 717 791 - Podzim 2011

1 097 651.-kč

Přeložka a prodloužení STLplynovodu Pedn63 včetně přípojek na ul. Jaroslava Svobody Střelice

Investor : Obec Střelice , TDI p. Antoš, mob. 606928334 - Jaro 2012

364 885.-kč

Stavba farmy Zábludov – kanalizace dešťová,splašková, vodovod a vodoinstalace .

Investor : ZD Nýrov , generální dodavatel : Matoušek s.r.o. Jevíčko – Stavbavedoucí Ing.Gomola mob. 777760079 - Jaro-léto 2012

878 158.-kč

Stavba haly f. VUES Brno – kanalizace dešťová, splašková,vodovod a ZTI, ústřední vytápění + zemní teplovod, stavební práce – základy , zhutněné podlahové konstrukce haly.

Investor : VUES Brno , Jarní 44 - za investora M. Sláma mob. 736731875 Generální dodavatel : Janeček buildin society, s.r.o. – Ing. Pikuliak - Jaro – léto 2013

1 438 000.-kč

 

Tyto zakázky firma GASTOP prováděla svými pracovníky a technikou.